vrijdag 26 december 2014

J.H. LEOPOLD - KerstliedjeKERSTLIEDJE

Zij waren den dag zich moe gegaan
met zwoegen en met gezucht
in den laten avond kwamen zij aan
in Bethlehem het gehucht.

Maria en Jozef liepen tesaam
de donkere straten door
en vroegen bij alle menschen aan
en vonden er geen gehoor.

En hadden eindelijk in een stal
hunnen intrek genomen
en zochten zwijgend zich terecht
in dit hun onderkomen.

Na angst en noodsn waren gerust
ingeslapen zij beîen
en ook het kindje was gesust,
dat gekomen was met schreien.

Maria lag bij haar jonge kind
gelukkig en uitgeput
en Jozef hield zijn knikkend hoofd
in de linkerhand gestut.

En engelen zweven met vleugelslag
om de drieën, dit nieuw gezin
en de driekoningen komen aan
en houden hun voeten in.Uit: Verzamelde Verzen.www.alberthagenaars.nl

vrijdag 7 november 2014

TOON BROUWERS - Het regent te BagdadHET REGENT TE BAGDAD

Nadat de eerste voltreffers waren ingeslagen
schoot op 17 januari de beursindex
van Tokio over Parijs en Londen naar New York
en en passant te Brussel en Amsterdam
stevig weer de hoogte in.

Het wereldkampioenschap snooker
ging onverstoorbaar door,
en de ochtendradio gaf melding
van de doordeweekse ochtendfiles
aan het Vierarmenkruispunt
en de Welriekende dreef.

’s Avonds hoorde ik op het televisienieuws
het enthousiaste verhaal van een Amerikaanse piloot
die Bagdad beschreef als een prachtig verlichte kerstboom
waar hij haast zonder tegenstand
zijn raketten mocht op afschieten.

Pas de dag voordien
hadden de kinderen hun kerstboom afgebroken
en aan de voordeur gezet.
Ze hadden er zo op aangedrongen
dat hij dit jaar wat langer mocht blijven staan.

Rijst bij mij de vraag:
hadden die kinderen in Bagdad
hun kerstboom ook een dagje vroeger moeten afbreken?

O juist, in Bagdad
wordt Kerstmis niet gevierd.


Uit: Steden, de Stad, Facet, Antwerpen, 1996.
Foto: ?

www.alberthagenaars.nl

zondag 5 oktober 2014

GUY VAN HOOF - Er hangt sneeuw in de luchtEr hangt sneeuw in de lucht
waarom valt kerstmis zo laat dit jaar?
mijn broer speelt cello in de kamer
waar mijn moeder overleed
(dit is een droom)


Uit: Verschuivingen, Masereelfonds, Gent, 1981.
Foto: Frank Croes
www.alberthagenaars.nl

donderdag 11 september 2014

EMMA CREBOLDER - VerVER

Er lag een weiland met os en
ezel tussen ons en de aftocht
van het leger. Moeder uit
de Grote Oorlog liep zwanger
in de Tweede. Vader had zorg voor
oorlog en vrede gedragen. Opnieuw
was er stro in de stal gelegd
waar ooit het Kind werd geboren.

En weer lichtten sterren op
boven de zoete appelgaard.


Uit: Verzoenen, Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2014
Foto: Franco Gori
www.alberthagenaars.nl

zondag 31 augustus 2014

GERT VINGEROETS - MidwinterzangMIDWINTERZANG
Ring of Briodgar (Orkney Islands)

Aarde, ontwaak.
Water, beweeg.
Vuur, vlam op.
Licht, verschijn.

Vuur, ontsteek het Licht.
Aarde, ontvang het Licht.
Water, ontbind het Licht.

Water, draag vóórt het Licht.
Vuur, hef hóóg het Licht.
Aarde, verbreid het Licht.

Licht, doorploeg de aarde.
Licht, doorstroom het water.
Licht, doorgloei het vuur.

Vuur, verwarm ons.
Water, laaf ons.
Aarde, voed ons.
Licht, verhef ons.Uit: Wachttijd, Uitgeverij Kramat, 2003.www.alberthagenaars.nl

zaterdag 5 juli 2014

NORBERT DE BEULE - Om mijn grootouders*

Om mijn grootouders
langs vaders kant te eren
hang ik in mijn boom met kerst
enkel spruitjes en wat stro

O, dennenknoest

Om mijn grootouders
langs moeders kant te eren
hang ik dit jaar tussen dennengroen
boules de Berlin, geur van smout
bestrooid met poedersuiker

O, kerststronk, mokkaboom en soes

Alle honden gooi ik van mijn erf
Laat ze blaffen als dichters
heffen hun poot
aan rijmplek en dwangbuis

Laat het klitten witte vacht
Stenen vriezen, piek en kluit

Spruiten smaken zoeter toch
na eerste vrieskou.Foto auteur: Albert Hagenaars, 14-02-2013.www.alberthagenaars.nl

vrijdag 20 juni 2014

ANNA ROEMER VISSCHER - Geschreven op Kerstdag 1617GESCHREVEN OP KERSTDAG 1617

Geeft mij, o grote Al en Schepper aller dingen
Nu wijsheid, om de lof uws Zoons loflijk te zingen;
Geeft dat ik zin en wits ootmoedig henen stuur
Te Bethlehem bij de krib, in de vervallen schuur;
Geeft, dat mij op de weg de wereld niet komt storen,
En let mij, dat ik kus het kind voor mij geboren;
Geeft, dat eerwaardig Hem van mij geofferd werdt
Geen wierook, mirre, goud, maar een gebroken hert.Uit: Het goud der gouden eeuw, Uitgeverij Het Spectrum, 1955.www.alberthagenaars.nl

zaterdag 31 mei 2014

EWOUD WILLEM VAN DOORN - Een oud en nieuw verhaal

EEN OUD EN NIEUW VERHAAL

Laten wij, dichtbij en uit verre streken,
elkaar aanspreken en verhalen
over donker, over licht,
over moeizaam bevochten brood
rijzend boven gloeiende takken,
over legenden van wijze voorouders,

laten wij nu rijst oogsten
uit drassig water, tot aan de knieën,
waar eens bommen insloegen,

laten wij nu samen met onze ouders
en ouders-ouders zwoegen op doorploegde landen,
op weerbarstige velden,

laten wij nu gekerfde handen verzachten
na het zoete suikerriet gekapt in rijen en rijen,

laten wij nu troostend dansen met vaders en moeders
die treuren om hun gedode dochters en zonen,

laten wij ons nu met onszelf
en met anderen verzoenen,

laten wij hierna vreugdevuren ontsteken,
wierook zien opstijgen naar de hemel
en onze mooiste, kleurrijkste kleden kiezen,

laten wij, hoog in de bergen,
of tussen sawa’s, of op vlakke groene velden,
of waar ieders adem zichtbaar is,
of waar de zon vijandig is,

laten wij waar dan ook getuigen van leven,
met weemoed over wie wij kennen en die niet meer zijn,
maar ook volmondig over nieuwgeboorte,
over het goddelijke om ons en in ons, over liefde,

laten wij waar dan ook onze heilige symbolen oprichten,
hymnen in alle talen zingen tot de nacht bij ons is,
totdat slaap en dromen ons verder voeren
naar de kracht van een nieuwe jongste morgen.www.alberthagenaars.nl

woensdag 30 april 2014

KAREL JONCKHEERE - Driekoningen

DRIEKONINGEN

Er zaten eens drie koningen
elk in zijn ver paleis
de winter was gekomen
ze gingen niet op reis
Kasper Melchior Balthazar

Het was een late avond
ze staarden door het raam
en zonder dat ze 't wisten
zegden ze elkanders naam
Kasper Melchior Balthazar

Ach kamen we toch samen
dachten ze als in koor
wij zouden lustig klinken
een gele een blanke een moor
Kasper Melchior Balthazar

Dit wonderbare teken
sprak elk in mijn bereik
wijst dat des hemels zegen
alleen geldt voor mijn rijk
Kasper Melchior Balthazar

Dit dromen vele koningen
tot plots de ster verdwijnt
en in de avondkranten
hun mat gezicht verschijnt
Kasper Melchior BalthazarUit: Poëtische inventaris, 1973
Uitgeverij: Paris-Manteauwww.alberthagenaars.nl

vrijdag 14 maart 2014

LOUIS DE BOURBON - Kerstmis 1940
KERSTMIS 1940

Zij hoorden englen zingen
met menselijke stem,
de vrome herders gingen
den weg naar Bethlehem.

Een stem zong van den vrede,
een ster ging lichtend voor,
hier vond der mensheid bede
haar eindelijk verhoor.

Nu is de ster verdwenen
de stemmen van omhoog,
mij is geen Kind verschenen
voor 't menselijke oog.

Wat moet ik thans geloven?
Herodes' macht leeft voort,
de vrede heerst daarboven,
hier woedt de kindermoord.

Heer, sterk in deze tijden
mijn innerlijk gehoor,
in overaardse weiden
ga nog Uw ster mij voor.

Behoed, nu d'englen zwijgen,
mijn innerlijk gezicht,
laat mij de vlam bestijgen
van Uw onwerelds licht.Uit: Verzamelde Gedichten, 1974
Uitgeverij: De Gulden Vederwww.alberthagenaars.nl

donderdag 27 februari 2014

JO GISEKIN - Winter
WINTER

Winter is een dichter
in de kou
wanneer de takken
breken in hun oksels
de wind zo wit
als gipsen draad gespannen
boven verglaasde beken

de kerstnacht lijkt één
groot verdriet
wanneer de huizen barsten
van gezwollen ingewanden
en wat al droefenis
in vastgevroren ogen
rond tafels naakt
van afgedekt vertier
champagne op het tafelkleed
gestolde eiwitdraden op
verkleumd gazon.

Laat de minnaars juichen
en wintervogels kraken in
hun kleren:
zij wachten op het licht

december, steek de toortsen uit!


Uit: Het eiland van elkaar
Uitgeverij P, 2006www.alberthagenaars.nl